ABCrunde2logo_thumb3

Z står for Zalo.    Flaska har vært fast hjelpemiddel på kjøkkenbenken helt siden barndommen.

“Den første Zalo-flasken ble produsert på Lilleborgs fabrikker i 1952. Da Zalo ble lansert het produktet Salo med S, men dette ble endret til Zalo i 1953.”

zalo

Reklamer