ABCrunde2logo_thumb3_thumb[1]

C står for Collage.

Wikipedia sier:

Collage eller kollasj er et helhetlig, flatt bilde som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller utført helt digitalt. I videre forstand betegner collage alle salgs kunsteriske sammenstillinger av løse elementer, for eksempel også det å sammenføre ulike mindre tekster eller filmklipp til en sammenhengende enhet. Begrepet dekker både teknikken og det ferdige verket eller produktet.

Ordet collage kommer fra det franske coller som betyr å «klistre». Collage er dermed synonymt med klistrebilde, men kan også kalles materialbilde. Collage kan også kalles montasje, et begrep som er noe videre og betegner bilder, filmklipp eller annet som er montert, satt sammen eller stilt opp til en helhet.

Her vil jeg vise dere bilder av en tekstil-collage.  Den er uten en eneste limglatt.  Sammenføyningen av delene er gjort med nål og tråd.  Det er like fullt en collage.

collage 3 collage 4 collage 2 collage 1

Her finner dere en digital collage som jeg har lagd og et julekort kan også lages som collage.

Reklamer