Det er sannelig mye rart i hyllene her i huset. Her kommer et knippe med ymse snacks som kanskje kan være av interesse. Samme betingelser som før.

bøker 4

Finn Gustavsen: Rett på sak, Finn Gustavsen: Kortene på bordet, Torodd Strand: Utkant og sentrum i det norske styringsverket, Rolf Stenersen: Edvard Munch Nærbilde av et geni, Inger Alver Gløersen: Den Munch jeg møtte.

Dea Trier Mørch: En trekant, Anna Wahlgren: Barneboka, Ingrid Lønnebotn: Den andre, Ivar Lo-Johansson: Asfalt, Ivar Lo-Johansson: Pubertet.

Jørgen Gunnerud: Til odel og eie, Eeva Joenpelto: En brann revet ut av ilden, Sylvelin Vatle: Alle kjenner vel presten, Ingvar Ambjørnsen: Dukken i taket, Ingvar Ambjørnsen: Stalins øyne.

István Örkény: Familien Tôt, Boris Vian: Dagenes skum, Kjartan Fløgstad: Fyr og flamme.

Og så: Malerkunstens mestere; Toulouse-Lautrec og Fotografisk teknikk.

Rødt = borte vekk Flere om en dag eller to.

Reklamer