Resolution

See myself as who I am.

jan#3

Forsett

Se meg sjøl som den jeg er.

 

Reklamer